Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-2-2024

DISCLAIMER VOOR DIGITALNOMADIT.COM

Digital Nomad IT (Kamer van Koophandel: 90524330), hierna te noemen Digital Nomad IT, verleent u hierbij toegang tot digitalnomadit.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Digital Nomad IT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op digitalnomadit.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Digital Nomad IT.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Digital Nomad IT spant zich in om de inhoud van digitalnomadit.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op digitalnomadit.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Digital Nomad IT. In het bijzonder zijn alle prijzen op digitalnomadit.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op digitalnomadit.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Digital Nomad IT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Digital Nomad IT en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Digital Nomad IT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

We nemen graag contact met u op via onderstaande gegevens.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam